doom someone (to something) - İspanyolca İngilizce Sözlük