net someone something - İspanyolca İngilizce Sözlük