base one's scheming on something - İspanyolca İngilizce Sözlük