make (somebody) talk - İspanyolca İngilizce Sözlük