press something on someone - İspanyolca İngilizce Sözlük