ram/force something down somebody’s throat - İspanyolca İngilizce Sözlük