synchronizer assembly - İspanyolca İngilizce Sözlük