to sin against something - İspanyolca İngilizce Sözlük