to put some eye make-up on - İspanyolca İngilizce Sözlük