abuse an object or machine - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner