actuating pressure valve - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner