adorn with crenels - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner