alkol end��strisi - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner