an effective crisis management - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner