apply inefficient remedy - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner