area under the curve - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner