be anguished - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner