be deep-pocketed - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner