be disgruntled - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner