be embarrassed about - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner