be wadded up - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner