birinin i��siz kalmas��na sebep olmak - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner