bite off one's ear - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner