bottle rinsing machine - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner