bottle-capping machine - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner