bottle-closing machine - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner