brazen-faced woman - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner