breech time delay unit - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner