bulk solids - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner