business of operating - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner