clearing one's throat - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner