computerized control system - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner