conjugate diameter of the pelvic inlet - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner