covered in someone else's blood - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner