cut back on something - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner