decide on something - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner