decryption key - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner