department's wide area network - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner