depress the  log  button - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner