detonation fuze - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner