devoid of humour - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner