disease of the heart muscle - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner