distribution of money - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner