dress elegantly - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner