dressed vegetable - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner