drink (a beverage) heartily - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner