extraneously - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner