feminine form of int��rieur - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner