feminine of dichoso - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner