feminine plural of premier - Türkçe İngilizce Sözlük

Çeviri Öner